bạn đang mất quá nhiều thời gian cho việc ký quá nhiều tài liệu, con dấu chữ ký sử lý nhanh hơn hoặc khi bạn không có mặt tại công ty nhân viên có thể đóng dấu thay con dấu thuận tiện cho công việc
Khách hàng cần ký ra tờ giấy trắng
chụp gửi qua zalo của shop: 0934544482
Bên shop sẽ lên mẫu thiết kế gửi qua bạn duyệt trước khi làm
Trường Hợp Khách Hàng Cần Chữ Kỹ Đúng Với Kích Thước
Bạn cần scan mẫu chữ ký gửi qua
khắc con dấu chữ ký