Mẫu con dấu hoàn công thường có đầy đủ các thông tin như tên công trình, tên nhà thầu, người lập, người giám sát, ngày tháng năm. Thông thường sẽ có 3 cột hoặc 4 cột với hình dạng chữ nhật. Việc sử dụng con dấu hoàn công sẽ giúp các bên liên quan kiểm soát tiến độ, dễ dàng xử lý các vấn đề tranh chấp nếu xảy ra.